Valgresultat Ådum Kirke

Ved valgforsamlinger den 15. september 2020 blev følgende valgt som hhv. menighedsrådsmedlemmer og stedfortrædere i den kommende valgperiode:

Ådum sogn:

Menighedsrådsmedlemmer:

Berit Toft Christensen
Anette Kristine Storbjerg
Jørn Dahl Jensen
Tove Albertsen
Poul Erik Vinding

Stedfortrædere:

Karen Bang
Hans Laurids Pedersen
(formand for valgbestyrelsen)
Ole August Hansen

Klager over valgbestyrelsen og valget indgives skriftligt til biskoppen senest den 24. november 2020.

Afstemningsvalg kan udløses, hvis der indleveres en kandidatliste:

Kandidatlisten kan indleveres frem til tirsdag den 13. oktober kl. 18.00.

Kandidatlisten skal udarbejdes på godkendt formular. Formularen findes på kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk og på www. Menighedsrådsvalg.dk

Kandidatlisten kan afhentes hos Lone B. Marcussen i Kirkehuset, Kirkegade 11, i Kirkehusets åbningstider (tirsdag-fredag kl. 10.00-13.00). Tlf. 9737 1540 eller hos valgbestyrelsens formand.

Ved eventuelle spørgsmål: Kontakt valgbestyrelsens formand.