En varm start på nyt skoleår

Mandag morgen gik flaget til tops på Ådum Børneunivers. De 73 elever, forældre og endda enkelte bedsteforældre var med i kredsen rundt i skolegården. ’I østen stiger solen op’ blev sunget i sol og under skyfri himmel. Skoleleder Helle Grønkjær sagde velkommen til alle på denne første dag efter ferien og gav orientering til alles interesse. Lærerne havde i den forløbne uge gjort klar til nyt skoleår. ’Tidsmæssigt er skemaet som før Coronaen. Der er normal skoletid, men ikke normalitet endnu. Pas godt på hinanden, hold afstand og vask hænder, ’ understregede Helle Grønkjær.

Venskab mellem klasser

Inger Dam Nielsen glædede sig til at modtage ni elever i 0. klasse og sagde, at hver af dem fik en skoleven fra 4. klasse, som passer ekstra godt på de små. Efter tur blev de kaldt frem, og der blev hilst vennerne imellem og givet en venskabsbamse til de nye skolebørn.

Sang før timen

Den første time foregik i klasseværelserne, hvor også forældrene var velkomne, inden kaffen og rundstykker kunne nydes i gymnastiksalen ’med afstand’. Men først stemte alle med i sangen:

 Skolen er i gang – vi starter med en sang
det er noget vi alle kan li´.
Læse i en bog, så bli´r man rigtig klog,
Vi skal lege derude i det fri… 

Elever går ind efter tur

Skoleklokken ringede ind, og hver elev afventede på deres ’plet’ i skolegården, før de efter tur og med afstand kunne gå ind til deres klasse og egen plads. Sådan foregår det også efter frikvartererne, som der er lidt færre af på det nye skema. Skolen gøres ren fra tidlig morgen som før, og desuden er der ekstra ansat hjælp til at ’spritte’ legeredskaber af på legepladserne i dagens løb.