RAF-gravene på Ådum kirkegård

Et skilt ved indgangen til Ådum kirkegård fra Bindesbølvej markerer, at her er grave fra Anden Verdenskrig for soldater fra Commonwealth nationer. Gravstedet er lige inden for lågen.

Fire engelske flyvere R.J. Barton, K.S. Hailey, A.P.G. Sindrey og A.G. Surtees blev begravet på Ådum kirkegård den 23. april 1943.

De var med i et Royal Air Force fly, som blev ramt af granater fra en tysk natjager og styrtede ned cirka to kilometer nordøst for Ådum.

Seks af den syv mand store besætning omkom. To blev begravet i Esbjerg, og den overlevende døde i tysk fangelejr i 1945.

Krigsgravene fortæller historie

Kommissionen fra det britiske statssamfund er ansvarlig for vedligeholdelse af grave og krigsminder fra 1. og 2. verdenskrig og arbejder på at opstille så mange skilte som muligt for at gøre opmærksom på krigens ofre og historien bag. Ingen af de mange flyvergrave her i landet er nedlagt.  På 76 af dem er der rejst mindesten.

Hans Vestergaards plancher, som med billeder og tekst beretter om hændelsesforløbet, er sat op hvert år hvert år ved denne tid sammen med blomster og lys på gravstedet. Det sørger graver Helle Bom for.