Blomsterpragt fra Helle Bom

De fleste søndage er der gudstjeneste i Ådum kirke. Den varer en times tid, og forløbet er genkendeligt med orgelmusik, ind- og udgangsbøn samt salmer og præstens prædiken.

Foruden præsten er der endnu en fuldtidsansat. Det er i stillingen som kirketjener/graver. Den har Helle Bom haft siden september 2014, først som vikar og siden fastansat, da Anja Brosbøl efter barselsorlov blev ansat ved kirken i Sdr. Vium.

Kreativ med blomster og planter

Helle Bom passer kirkegården på ugens hverdage undtagen mandag, som er fridag. Om søndagen tager Helle sig af den praktiske del af gudstjenesten og sørger for varme, lys, højtaler og anden klargøring. Hendes uddannelse som blomsterdekoratør og interesse for blomster og alt grønt sætter sig tydelige spor både med pyntning inde i kirken og vedligeholdelse af gravsteder og friarealer ude på kirkegården.

Til gudstjenester står der altid to smukke buketter på alterbordet. Ofte har Helle også fundet på lidt med blomster eller grønt som god modtagelse til kirkegængerne allerede i våbenhuset.

Der pyntes til anledningen

Til særlige anledninger pynter Helle ved stolestaderne, hvor der kan sættes lysestager eller små vaser i. De ganske små buketter og grene tilpasses højtider, mindedage og kirkelige handlinger som konfirmation, bryllup, begravelse med mere.

Til Allehelgen og stillegudstjenester tages lysestager i brug, og lys er tændt ud for hver bænk. Helle Boms personlige nærvær i både kirken og på kirkegården er med til at videreføre en god lang tradition, hvor der stadigvæk er en graver/kirketjener i Ådum.