Generalforsamling for Aadum Købmand ApS

Ved Ådum Købmandsbutiks generalforsamling blev Hans Laurids Pedersen valgt som dirigent, og han gav ifølge dagsorden ordet til formanden Niels Møller Hansen.

Niels Møller Hansen viser udviklingen i 2012

Niels Møller Hansen viser udviklingen i 2012

Niels Møller Hansen viste på en overhead udviklingen i 2012. For fire perioder – tre i forhold til LAG-projektet og den fjerde med ny købmand – var der tal for omsætning, antal kunder og deres gennemsnitsindkøb. Der kunne udledes, at LAG har givet lidt flere kunder og større gennemsnitsindkøb.

Fra 1. jan. til 17. februar i år viste indekstallene på de tre sidste søjler stigning. ”Det tyder på,” sagde formanden, ”at I vil det her sammen med os.”

”Det tyder også på, at hvis vi som kunder bliver påvirket løbende, tænker vi mere på, at vi tager det første stop i vores lokale købmandsbutik, og at vi har taget vores nye købmand til os,” konkluderede han.

Et besøg i butikken – en god oplevelse

 Traileren bruges flittigt til at bringe varer ud.

Traileren bruges flittigt til at bringe varer ud.

Niels Møller Hansen nævnte nogle af de mange tiltag, som er gjort for at give kunderne de bedst mulige indkøbsforhold: længere åbningstider også lørdag og søndag, flere varer på hylderne, månedlig indbetaling på familiekonto, som gør det let at handle og lige stikke ind efter noget undervejs, sms-service med aktuelle tilbud og god betjening fra alle medarbejdere, som endda sammen kolleger fra andre detailbutikker har været på et lille ”smilekursus”. Oven i alt det er butikken et socialt mødested, og det er ikke til sladder, men med Niels Møller Hansens ord ”til fordeling af informationer til vores samfunds fælles virke indbyggerne indbyrdes imellem.”

Ny købmand – og ønske om flere kunder

”Vi kom desværre i den situation, at vores købmand sagde op, og vi måtte tage imod opsigelsen i forståelse over for Helle. Det var midt i LAG-projektet, hvor vi følte, optimismen var der til at ansætte en ny købmand. Keld Skov Hansen gør ting anderledes med bestyrelsens fulde opbakning med sigte på, at vores butik skal bestå i fremtiden. Men Keld og Karen kan ikke gøre det alene – I kære kunder skal være ambassadører for jeres egen butik, – hjælp os med at få endnu flere til at lægge deres handel lokalt”.

Traileren og udbringning af varer, som i projektperioden gælder kunder i Hoven, fortalte formanden også om, og efterlyste frivillige i den forbindelse. Projektet løber kun over 4 måneder, og Niels Møller Hansen kunne love en god sponsoreret frokost til alle hjælpere.

Formanden sluttede sin beretning med tak til kunder, personale, frivillige, bestyrelse, i det hele taget alle, som gør en indsats for, at Ådum kan bevare sin dagligvarehandel.

Regnskabet ved Karl S. Hansen

Ostebord sponsoreret af Arla

Ostebord sponsoreret af Arla

Karl S. Hansen fremlagde regnskabet, som viste en årsomsætning for 2012 på 4.977.415 kr., hvilket han måtte konstatere ikke var nok til at slutte med positive tal. Han understregede, at bruttoresultatet skal højere op end 16,1 %, som det blev i år mod 15,1 % i 2011. Forsamlingen godkendte, at endnu et års underskud blev dækket af borgernes indsamlede egenkapital fra 2008.

Valg og afslutning

Der var genvalg til Niels Møller Hansen og Torben Lund. Som suppleanter valgtes Margit Plauborg og Louise Bjørslev.

Efter eventuelt sluttede aftenen med sponsoreret ostebord til Købmandens gode rødvin og til kaffen gav Guldbageren kringle.

Forsamlingen nyder fortæring og snak

Forsamlingen nyder fortæring og snak

Man hyggede sig og snakken gik livligt ved bordene. Helt tydeligt kommer ådum-borgerne hinanden ved og har fælles interesse i det lokale liv, og mon ikke det kan udmønte sig i at kunne stå sammen om købmandsbutikken som en nødvendig brik i et landdistrikts sociale samspil.