Luciadagen blev fejret med optog på Ådum Børneunivers

Luciaoptoget gav lys i mørket på Ådum skole

Den 13. december er dagen, hvor børn går luciaoptog i skoler, børnehaver og på plejehjem.
Luciadagen er festen for den hellige Lucia, som bar lys på hovedet for at hjælpe de fattige med begge hænder.

På Ådum skole holdes traditionen, og de ældste piger gik torsdag morgen i deres hvide dragter og med lys over den endnu mørke skolegård til klasserne og børnehaven.

De ældste elever på Ådum skole sang for alle på skolen

Nu bæres lyset frem
stolt på din krone
rundt om i hus og hjem
sangen skal tone
Nu på Lucia-dag
hilser vort vennelag
Santa Lucia, Santa Lucia

Tekst og sang giver en af årets mørkeste dage et løft.

Lærer Ina Tveden Jørgensen havde instrueret Luciapigerne.