Vindmøllefonden

Da vindmøllerne blev rejst på Bindesbølvej i Ådum, og vingerne begyndte at dreje kort før jul sidste år, fulgte et engangsbeløb med på ca. 2,2 mill. kr., som er blevet fordelt til forskellige projekter, bl.a. elpatron på Ådum kraftvarmeværk, Aktivitetsbaner ved Ådum Børneunivers, energibesparende varmepumpe og kompressorer hos Ådum Købmand m.fl.

 

Vindmøllerne i Bindesbøl

Samtidig blev der ifølge gældende regler nedsat et selvstændigt udvalg under Ådum Borgerforening for at fordele og administrere et årligt beløb på 100.000 kr., som sognet modtager til gavn og glæde for borgerne, så længe de 8 vindmøller producerer energi til elnettet.

 

Udvalget er nedsat og har konstitueret sig med Bjarne Thestrup som formand og Tina Pontoppidan som næstformand. Jens Pedersen er kasserer, Bent Albertsen sekretær og Niels Møller Hansen bestyrelsesmedlem.

 

Udvalgets navn er ”Udvalget for støtte til almennyttige formål i Ådum sogn”. Det er et temmelig langt navn. Derfor har udvalget for nemheds skyld valgt kort og godt at bruge navnet ”Vindmøllefonden”.

 

Formålsbestemmelsen for pengene lyder: ”At give økonomisk støtte til formål af ikke-politisk og ikke-religiøs karakter for foreninger i eller med overvejende tilknytning til Ådum Sogn, der ledes og hvis arbejde udføres af ulønnede frivillige, og som tjener almennyttige eller alment velgørende formål i sognet.”

 

Udlodningen starter i 2012. Der er ansøgningsfrist den 1. april og 1. oktober. Udvalget opfordrer foreninger i sognet til at søge støtte hos udvalget.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos Bent Albertsen, Skodsbølvej 8, Ådum.