Arkivets historiske tur i Aadum by

Historisk rundtur i Ådum

Ådum Lokalarkiv har gennem årene arrangeret historiske aftenture til forskellige seværdigheder i sognet . I år blev det besluttet at invitere til en byrundtur, selv om en sådan for en del år siden var på programmet. Dengang nåede man ikke hele byen rundt, og da blev det foreslået at lave en opfølgning.

 

En regnbyge på dette års septemberaften gjorde, at situationen er uændret, idet man kun nåede Bindesbølvej, før der måtte søges ly i kirken, og igen blev der spurgt om en fortsættelse.

 

Interessen for byturen var stor, over et halvt hundrede mennesker mødte op på Kirkepladsen med stor gensynsglæde. Adskillige gamle bysbørn mødtes, for der var folk med opvækst i Ådum kommet kørende fra bl.a. Randers, Århus og Esbjerg. Ådums Hjemmeside bliver åbenbart læst, ikke mindst Ådum Nyt, hvor annonceringen af byturen havde talt stærkt til dette gensyn.

 

Desværre oplevede ikke alle efter en lang køretur at stå sammen med de øvrige deltagere og høre og selv bidrage med stof om deres barndomshjem, så forhåbentlig bliver der inden for længe en fortsættelsestur i de øvrige gader.

 

Kaffe på Hjemmet efter vel overstået vandretur

Knud Mogensen, som skulle fortælle og vær guide gennem byen, var desværre blevet ramt af et halsonde. Hans viden og hukommelse om byen er legendarisk, måske fra det indgående kendkab til alle hjem, som han fik, fra han som 7 -8 årig begyndte at cykle ud med frøsedler for sin far, uddeler Bertram Mogensen.

 

Heldigvis kunne han overdrage et fyldigt manuskript til Jens Lindby, som gav beskrivelsen om de enkelte huse suppleret med deltagernes bidrag. Kun Knud Mogensens anekdoter stod ikke til at erstatte, men nogle kom dog med.

 

Der kom liv i husene på Bindesbølvej, da der blev fortalt om de gode, gamle dages sjove, særprægede mennesker, og de var godt kendt med hinanden, for folk skulle ikke væk på arbejde, men passede det fra deres bopæl.