Orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg

I år er der valg til menighedsrådet.

Hvis du er nysgerrig på, hvad menighedsrådet i Ådum arbejder med, gerne vil støtte op om kirkens arbejde eller høre mere om, hvordan du stiller op til menighedsrådsvalget, så skal du møde op til orienteringsmødet

på Hjemmet, Tøstrupvej 1,
torsdag den 14. maj kl. 17.00.

På mødet vil menighedsrådet fortælle om, hvad det har arbejdet med de seneste fire år.

Derudover vil du høre om menighedsrådets kommende opgaver, om hvor mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet og om datoer og regler for Valgforsamlingen, hvor det nye menighedsråd skal vælges.

Alle er velkomne!