Lørdag den 4. maj fejrer vi friheden i Ådum Kirke

Vi mødes til en kort gudstjeneste den 4. maj kl. 20.00.

Efter gudstjenesten, som har en varighed af en ½ times tid, vil gode folk allerede have tændt op i grillen ved ”Hjemmet”, så menighedsrådet kan invitere på en øl eller vand og en grillpølse eller to.

Vi runder aftenen af med at lytte til BBC´s frihedsbudskab, inden vi i samlet flok går på kirkegården og sætter vores fakler ved flyvergraven. Her slutter vi af med et fælles Fadervor og salmen Altid frejdig, når du går.

Der hersker fortsat krig og ufred af den værste slags i Europa.

7. oktober 2023 brød ufreden også ud i lys lue i Israel og

Palæstina – og også den konflikt kan i den grad fylde os med bange anelser for fremtiden.

Lærer vi mon aldrig at leve med hinanden uden had og hævn?

I hvert fald giver det dyb mening, at vi også i år fejrer, at friheden engang blev vundet for os – og at vi minder hinanden om aldrig at tage den for givet.

Arrangementet er gratis og alle er velkommen