Nyt fra Borgerforeningen

Indkaldelse til fællesmøde:

Foreningerne i Ådum Sogn indkaldes til fællesmøde den 16. marts i klublokale kl. 19.30.

Her er der mulighed for til at planlægge/ koordinere forskellige aktiviteter i Sognet samt komme med ønsker/ideer til kommende samarbejde på tværs af foreningerne.

Ved visionsmødet i januar var et af punkterne at etablere en bedre organisation af vores foreninger. Borgerforeningen vil gerne drøfte hvordan vi evt. kan etablere en paraplyforening i Ådum og hvordan vi kan lette bestyrelsesarbejde, spare bestyrelsesposter og etablere ad hoc udvalg.
Jytte Bjørslev kommer med et indlæg og vil bl.a. fortælle hvordan idrætsforeningen har organiseret sig.

Tilmelding senest 12. marts til sekretær: Anke Gerdes
tlf. 40553888/97376296 – mail:gshoney@post11.tele.dk