Den gamle garages fald

2014_08_27 11.52.43 lNiels Møller Hansen har sendt et billede til aadum.com, som siger mere end mange ord om børnenes oplevelse.

Han skriver: ”Jeg landede lige midt i en meget stor oprydningsopgave, som børnene i skolen fik lov at deltage i, det vakte stor jubel blandt børnene hver gang, der røg noget mur samt tagplader.”

Uden tvivl noget, der huskes fra skoledagen, og som det er sjovt at fortælle videre om.

IMG_7985 lOg det var en stor opgave. Senere på eftermiddagen var der stadig gang i oprydningen.

Nedbrydningsmanden fortalte, at det var en solid garage, flot håndværksarbejde.
Nedbrydningen havde taget sin tid, og murstenene blev ikke til genbrug, for fugningen var  af både bred og stærk mørtel.

Fra arkitektens tegning ses, at der vil blive plantet hæk rundt om fitness-pladsen og blive parkeringsplads, hvor garagen har været.