Generalforsamling og modeshow

IMG_6577 lAf Ådum Husholdningsforenings 89 medlemmer kom 40 til det store tag selv bord, som bestyrelsen forud for generalforsamlingen var vært for i Ådum Forsamlingshus.

Således styrket gik man over til selve generalforsamlingen, hvor Dagmar Vestergaard blev valgt som ordstyrer og straks gav ordet til formanden. Tove Christensen gennemgik årets mange gode arrangementer og nævnte, at foreningen nu har fem æresmedlemmer, idet hun samme eftermiddag havde udnævnt IMG_6591 lDora Andersen og Anna Hansen, begge efter 59 års uafbrudt medlemskab.

Kasserer Birthe Lynggaard fremlagde og fik regnskabet godkendt. Det sluttede med et mindre overskud. Der var genvalg til bestyrelsen af Aase Hedevang og Bodil Kronborg. Suppleanter blev Dagmar Vestergaard og Lene Bjørslev. Lilian Tønder genvalgtes som revisor.

Aftenen fortsatte med modeshow. Marianne Hedegaard, Sunds, præsenterede udvalget fra Danmarks Senior Shop,IMG_6614 l landets største mobile kæde. Herefter gik mannequinerne Signe Nielsen, Kirsten Kolby og Hannah Bækgaard salen rundt i udvalgt tøj til nærmere eftersyn. Der blev prøvet tøj, handlet og snakket som afslutning på en god aften.