Generalforsamling i Ådum I&U (formandsberetn. ses særskilt)

Ved generalforsamlingen for Ådum I&U blev der aflagt beretning ved formanden Jytte Bjørslev (læs beretningen separat på aadum.com), kassereren og alle udvalgsformænd. Det fremgik, at det har været et år med stor aktivitet, og at mange hold har opnået gode resultater.

Bente Fanefjord gennemgik regnskabet, som sluttede med et pænt overskud. Der har været midler at bruge på ungleder uddannelser, som har stor værdi for aktiv foreningsudfoldelse.

Det blev besluttet at foretage en vedtægtsændring af § 6 under punktet med indkomne forslag.

I indledningen til § 6 står der: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden den 10. februar. Det blev ændret til: afholdes hvert år inden den 1. marts.

Det har været vanskeligt at få bilag ind og regnskabet klaret så tidligt som til nuværende dato.

Der var genvalg til Jytte Bjørslev som formand. I stedet for Marianne Nørremark, som ikke genopstillede, blev Lone Bech valgt til bestyrelsen.

Som revisor blev Louise Bjørslev valgt i stedet for Bent Nielsen.

Tenna Bjørslev Knak berettede fra fodboldudvalget, at efter opstarten, hvor et par hold ikke kom i gang, er der kommet en optur med 6 indendørs hold. Fra Vindmøllefonden er der bevilget midler til redskaber. Der er igen meldt til med hjælp på Bork Musikfestival. Der var 10.000 kr. med hjem derfra sidste år.

Fra motionsbadminton gjorde Erik Pontoppidan opmærksom på tider med ledige baner. Børnebadminton sluttede sidste år med 14 børn og 2 trænere. I år er der 21 børn og udfordringer, så der er blevet et ekstra hold tirsdag for de større børn.

Charlotte Pedersen fortalte, at forældre/barn gymnastikken er i gang, selv om der kun er fire børn. De giver ikke opvisning i år. Til Børneidræt er det svært at finde voksne ledere, og der trækkes ekstra på erfarne ungledere. Springholdet Action Jump har 38 børn på holdet. Det er rigtig mange, og det er i forslag at få to hold. Dameholdet og Pilates har begge 11 deltagere.  BMI 25+ har et hold på 7. Herreholdet lukkede efter tre gange. Der var en lille drøftelse omkring tiltag for at få rettidig indbetaling af kontingent.

Thomas Andersen kunne fortælle om god tilslutning til tennis med 16-18 spillere.

Jytte Bjørslev berettede fra spinning og Løb og Motion. Der var forslag om cykelmotion som træning evt. til Fjorden Rundt.

Julie Jensen fortalte om ungegruppens arrangementer, som i gennemsnit har 15 deltagere fra 5. klasse og opefter. Der er klubsamvær en aften hver anden uge og desuden specielle arrangementer som overnatning, julefest og ture.

Det blev nævnt, at petanque og ældreidræt fortsætter som hidtil. Der var 18 petanquespillere og 13 er med til idræt mandag eftermiddage i Hallen i vintersæsonen.

Basketball er en selvstyrende gruppe, som kan kontaktes af interesserede.

Majbritt Jespersen berettede om gode mandag aftener med Volleyball mix.

De fremmødte blev guidet godt igennem dagsordenen med Thomas Andersen som ordstyrer.