Hvordan er det så gået med at finde den nye købmand?

Desværre er det ikke lykkedes at finde den nye købmand til Ådum Købmand ApS, selv om
arbejdsgruppen har forsøgt at gøre opmærksom på vores problem på flere fronter. Vi havde håbet at f inde den selvstændige købmand, men det ser ikke ud til, at han/hun findes.

Arbejdsgruppen har haft 3 interesserede personer, hvoraf den ene har for søgt at arbejde
målrettet på opgaven, men opgav så sent som i uge 47, de 2 andre opgav ret hurtigt.

Den væsentlige problematik har været det tidsforbrug, som skal til for at være
selvstændig købmand, og samtidigt ikke mindst den økonomiske risiko.
Der er ellers budt ind med rigtig mange muligheder for at hjælpe en kommende ny
købmand, det være sig frivillige hænder samt økonomisk sikkerhedsstillelse, som flere af
vores kunder har ”budt” ind med, og rigtig mange har på et spørgeskema givet tilsagn om
at ville indbetale på deres familie konto, en stor fordel for købmanden.

IMG_3634 lOg det kombineret med den helt utrolige lave husleje, da huset som sådan er gældfrit, og
den nye købmand vil kunne komme godt fra start, troede vi, det skulle hjælpe os videre med at
finde de rette personer, men nej, det er ikke lykkedes.

Det er nu besluttet, at Ådum Købmand ApS lukker den 31.12.2013. Købmand Keld Skov
Hansen er stoppet den 27. november, og vi har lavet en aftale om, at butiksassistent Karen
Bang dækker butikken i december måned sammen med frivillige samt vores ungarbejdere.

Vi er så heldige, at vores kunder bakker os rigtigt godt op her på det sidste, men vi skal til
at tilpasse varelageret til lukning, og der vil komme et ophørsudsalg fra den 27.12. Måden
det vil blive gjort på, vil blive oplyst på plakater mm. ved butikken til den tid. Men vi vil gøre
alt for at have de daglige basisvarer frem til jul, og har også lavet en aftale med en
nærliggende købmand, som kan hjælpe med mindre portioner.

Det er selvfølgelig med rigtig stor beklagelse, at vi må se vores projekt mislykkes, men der
kan vist ikke siges andet, end at meget er prøvet gennem de seneste par år, uden at det
lykkes.

Vi synes selvfølgelig, at det er en meget væsentlig brik, der mistes i det lille lokale
samfund. Vi er sikre på, at folk nok skal finde andre måder at skaffe deres dagligvarer på,
men den anden problematik kan være, at folket har mødtes hos købmanden, og der
må vi håbe, at nogen finder andre måder, folk kan mødes på.

På arbejdsgruppens vegne samt butikkens bestyrelses vegne.

Niels Møller Hansen
Formand for Ådum Købmand ApS