Ungegruppen i Ådum til klubaften

Der spilles wii og heppes fra sidelinien

Ungegruppen i Ådum er for alle fra 5. kl. og opefter. Man mødes et par gange om måneden på enten tirsdage eller torsdage, så det ikke er de samme, der måske skal forsømmme andet, som man ellers går til.

Gruppen har lige haft klubaften torsdag den 8. nov. Der var en god stemning og helt tydeligt befinder de sig godt i Klublokalet, hvor der er de rigtige rammer for hygge og samvær. Fondspenge har gjort nyindretningen mulig.

Ungegruppen mødes i klublokalet ved Ådum Hallen

 LAG, ” De lokale Aktionsgrupper”, støttede Ungegruppen med 15.000 kr. For beløbet blev der købt møbler, blandt andet en stor hjørnesofa, en hvid reol og et musikanlæg.

Fra Vindmøllefonden ”Udvalget for støtte til almennyttige formål i Ådum sogn” kom der 11.500 kr., som er anvendt til fjernsyn, Wii spil, højtalere og opsætning af udstyret.

Der spilles fra aftenens start, men der er flere planer. Der er en styregruppe på fem. Det er Julie Bækgaard, Sarah Pontoppidan, Laila Bech, Karoline Chopart og Kristian Storbjerg.

De lægger program og orienterer på facebook. Denne gang skal der bages boller og laves varm chokolade til. Passende til hygge en våd og kold novemberaften.

Program lægges efterhånden. Dog er det allerede aftalt, at der skal være en tøseshoppetur og en overnatning i klublokalet, men det er kun for medlemmer. Ungegruppen hører ind under Ådum I & U, og formålet er at skabe et lokalt fællesskab mellem unge.