Generalforsamling i foreningen for Rosendals Venner den 14. marts 2012

Ved generalforsamlingen for foreningen Rosendals Venner påskønnede formanden Otto Pilgaard i sin beretning traditionerne på Rosendal. Blandt andet blev 4. maj aftenen i 2011 nævnt, hvor Gerhard Tabbert havde organiseret lokale kræfter, som fortalte om deres oplevelser under 2. Verdenskrig.

Desuden takkede Otto Pilgaard Den lokale Kunstnerklub, som sammen med indehaverne Keld Kristiansen og Jørgen Olsen gør Rosendal til et lokalt, kulturelt samlingssted med selvstændig udstillingsvirksomhed til stor fornøjelse for lokale og andre. Han takkede Keld og Jørgen særskilt for deres store indsats for fællesskab, traditioner og støtte til foreningen Rosendals Venner.

Der var 20 stemmeberettigede til stede ved generalforsamlingen. De vedtog enstemmigt, som forud foreslået, at foreningen Rosendals Venner blev nedlagt. Begrundelsen var et dalende medlemstal. Otto Pilgaard kom dog med en klar opfordring til forsamlingen om fortsat at komme på Rosendal og støtte initiativerne.

Nedlæggelsen berører ikke Rosendal Kunsthandel og udstillingsvirksomhed, der begge fortsætter som hidtil, ligesom også Rosendal Kunstnerklub.

Jens Lindby bød på sprøvemagning fra sit vinfirma og sluttede aftenen med foredrag om, hvordan Ådum beholdt sit navn.