Foromtale Generalforsamling i Aadum Lokalhistoriske forening og Arkiv

Aadum Lokalarkiv afholder generalforsamling onsdag den 28. marts kl. 19.30 i Hjemmets dagligstue, Tøstrupvej 1.

Hans Fielsø, som har været med i bestyrelsen for Ådum Lokalarkiv gennem mange år og beskæftiget sig med gårdhistorierne i sognet, har adskillige gange sammen med Gerda taget turen til USA, hvor to sønner er bosat i Colorado og South Carolina. Gennem ord og billeder vil Hans Fielsø beskrive sine indtryk fra rejserne, både attraktioner og hverdagslivet, som udpiller sig meget forskelligt for de to sønner.

Først afvikles dog generalforsamlingen, hvor Hans Fielsø, Else Chemnitz og Lotte Rani er på valg. Sidstnævnte modtager ikke genvalg.

Der serveres kaffe, Arkivet vil være åbent, og der er mulighed for at tegne og forny medlemskort til Lokalhistorisk Forening.