Ådum Købmand kom med i LAG-projektet

De nye køleskabslåger pynter i butikken

Ådum Købmand ApS er udtaget til det kommende 3-måneders LAG-projekt, med overskriften: Lad din lokale butik være det første stop.

”Der skal simpelthen en større kundeloyalitet til, hvis vi skal tro på fremtiden, og det vil bestyrelsen gerne gøre en stor indsats for. Faktisk vil vi være hjulpet godt på vej, hvis omsætningen stiger bare 15%,” siger formanden Niels Møller Hansen.

Der kommer nu hjælp til at satse på den vision. Ligesom fire andre vestjyske butikker får Ådum Købmand ca. 70.000 kr. til lokale tiltag for at styrke detailhandel i landdistrikter gennem øget kundeloyalitet, og dermed sikre en større opbakning, som er nødvendig for at bevare købmanden.

Frostdiskene i butikken

Projektet vil komme til at løbe hen over perioden 1. maj til 31. juli. I den periode vil butikken forsøgsvis forlænge åbningstiderne med en halv time til kl. 18 på hverdage og til kl. 13 på lørdage.

Der er allerede startet så småt op med indtegning til en kundekonto, hvor man indbetaler et beløb på forskud, som der ved indkøb trækkes af i månedens løb – nemt og hurtigt.

I hele maj måned skal fem Ådum-familier så vidt muligt købe deres dagligvarer hos købmanden. De oplevelser og erfaringer, som disse fem anonyme familier får i den lokale butik, vil indgå i den afsluttende rapport om LAG-projektet.

Indgangspartiet synliggør frisk frugt

Markedsføring af projektet

På mange forskellige måder vil butikken markedsføre sig. Der vil blive opsat en digital informationsskærm i butikken med løbende orientering om omsætning, gode tilbud og prisanalyser.

Vindfanget vil blive frisket op for at gøre indgangspartiet mere indbydende. Der vil være skiltning ved indfaldsveje til byen og streamers til bilerne.

Blandt fælles-aktiviteterne for de fem landsbybutikker i LAG-projektet er udgivelsen af en husstandsomdelt info-folder og et ”kick-off” møde i Ådum forsamlingshus midt i april.

Her bliver demonstration af forskellige varer, og Gunnar Ørskov, Skjern, vil causere over projektets slogan: Lad din lokale butik være det første stop. Aftenen vil blive annonceret i dagspressen.

”Hele projektet skal slutte med en ”opskrift”, som gerne skulle kunne bruges af mange andre butikker i landdistrikterne over hele landet, og det er så vigtigt for at bevare så mange lokale butikker som overhovedet muligt.

• For hvad ville vores by være uden en butik?

• Hvad vil vores ejendomsværdi være uden en butik?

• Hvordan vil vi få fat i det vi glemte uden vores lokale butik?

“Vi kan ikke trylle, men vi kan måske synliggøre hvilken betydning vores lokale butik har for samfundet omkring den, så resultatet med større kundeloyalitet opnås, og det er målet,” lyder det fra bestyrelsen.