Fire generalforsamlinger på en aften – onsdag den 29. febr. 12

Onsdag aften, den 29. februar, tog en god flok Ådum borgere imod invitationen til spisning, inden generalforsamlingerne begyndte kl. 18.45 for Ådum Forsamlingshus, Støtteforeningen for Ådum Forsamlingshus, Vindmøllefonds udvalget og Ådum Borgerforening. Senere på aftenen var foreningerne vært ved kaffe og kagebord.

 

Harald Olesen blev valgt som ordstyrer og sørgede for, at forsamlingen kom godt igennem formands- og regnskabsberetninger, valg og indlæg.

 

Ådum Forsamlingshus

I beretningen om Ådum Forsamlingshus sagde formanden Mikael Andersen, at der har været ca. 60 udlejninger i årets løb, og ca. 10 udlejninger af lejligheden ovenpå i forbindelse med fester. Også i år har bestyrelsen og frivillige gjort en indsats for at holde forsamlingshuset i god og indbydende stand. Der er sat persienner op i begge sale, og toiletterne er frisket op med maling og nyt lys. Et ønske er nu at få bedre udsugning i køkkenet, og forskellige fonde vil blive søgt til det formål.

Kassereren Peder Olesen fik godkendt regnskabet, som viste et positivt resultat.

 

Til bestyrelsen var der genvalg til Peder Olesen, Karsten Bach, Mikael Andersen og Gunnar Pedersen.

 

Støtteforeningen for Ådum Forsamlingshus

Formand for Støtteforeningen for Forsamlingshuset er også Mikael Andersen. Han fortalte om foreningens aktiviteter i årets løb for at samle penge til støtte for forsamlingshuset. Bestyrelsen har tjent penge ved blandt andet at servere til fester i huset, har arrangeret fælles julefrokost for sognet og samarbejdet med Borgerforeningen omkring Ådum-revyen. Anders Jensen fremlagde regnskabet, som viste en overførsel til Forsamlingshuset på 36.000 kr. Mette Højlund blev valgt til bestyrelsen og afløser Annelise Ostersen, der ikke modtog genvalg.

 

 

Udvalget for støtte til almen nyttige formål i Ådum Sogn (”Vindmøllefonden”)

Fondsgruppen er et selvstændigt udvalg under Borgerforeningen med den opgave at administrere og fordele 100.000 kr., som årligt modtages i forbindelse med Bindebøl-møllerne. Formanden Bjarne Thestrup mindede om ansøgningsfristerne den 1. april og 1. oktober. Forskellige forslag til mulig ansøgning blev nævnt. Tina Pontoppidan og Bent Albertsen blev genvalgt.

 

Ådum Borgerforening

Ådum Borgerforening havde aftenens sidste generalforsamling og Lone Bechs sidste formandsberetning. Hun gav et tilbagblik på årets aktiviteter. Den sidste, som sluttede dagen før, var Teatret OM’s to dages besøg i Ådum. ”Det var en rigtig god oplevelse,” sagde Lone Bech, som var koordinator.”At skaffe frivillig hjælp var ikke svært, så godt som ingen sagde nej! Og det var en fornøjelse at arbejde sammen med Ådum Børneunivers.” Lone Bech nævnte af kommende opgaver en mulig forskønnelse af to tomme grunde i byen efter kommunens nedrivning, integrering af bosiddende udlændinge, samarbejde med skolen om at få tilflyttere til byen og oprettelse af en frivillig gruppe som fundraisere for projekterne. Hun takkede bestyrelsen for godt samarbejde.

Anke Gerdes takkede Lone Bech, der slutter i bestyrelsen og dermed som formand og overrakte en buket fra bestyrelsen. ”Tak til Lone for et kæmpe arbejde. Du har gjort det godt,” lød det fra salen efterfulgt af klapsalver.

Poul Erik Vinding fremlagde regnskabet for Borgerforeningen og Hjemmet, Tøstrupvej 1, til godkendelse.

Anke Gerdes og Poul Erik Vinding blev genvalgt. Nyvalgt blev Gitte Hansen.

Der var orientering om ”Aktive landsbyer for nationalpark” samt information om ”Hjemmet”, som kommunen har sat til salg. Gennem den lokale arbejdsgruppe er der givet et bud på ”Hjemmet”, men indtil videre er der ikke opnået enighed.

 

Kl. 21.15 kunne Harald Olesen slutte de fire generalforsamlinger med tak for god ro og orden.