Udvidelse ved Ådum Hallen 2011-2012

Håndværkerne har de seneste måneder arbejdet på en længe ønsket tilbygning til Ådum Hallen.

Det nuværende lille redskabrum kan slet ikke dække behovet. Den nye tilbygning er opført på sydsiden af Hallen. Murerne er færdige med deres del af arbejdet indtil videre. Den udvendige fugning venter de med til foråret. Også tømreren har gjort sin del af arbejdet, og der er gjort klar til, at maleren kan bruge dagene op mod jul.

Den nye tilbygning ved Ådum hallen

Tilbygningen er delt i tre rum. I midten er der et disponibelt rum, et multirum, der for eksempel kan bruges som legerum for børn, mens forældrene er aktive i Hallen. Desuden er der to redskabsrum. Det ene bliver der kun adgang til udefra. Her fra kan rekvisitter hurtigt hentes ud, og der vil blive plads til Grøn Sports kajakker og andre udendørs ting.

Det andet redskabsrum har forbindelse til Hallen og har den nødvendige plads til samlet redskabsopbevaring.

Det hele vil stå klar først i det nye år. Formanden Peder Hansen og bestyrelsen ser frem til de forbedrede muligheder for livet i Hallen og glæder sig over, at det takket være megen frivillig indsats har kunnet lade sig gøre at indtjene og opspare midlerne til projektet.

Et tilskud er der dog, idet Ringkøbing-Skjern kommunes Lokale Aktionsgruppe (LAG) har bevilget 8%, max. 64.000 kr., til Multirummet.