Ådum borgere vil købe Hjemmet

Idegruppen bag køb af Hjemmet

Arbejdsgruppe vil etablere investeringsselskab og købe det nedlagte plejehjem af kommunen – Af Jørgen Baungaard

Anpartsselskabet Ådum Lokalinvest vil stå klar til at købe det nu nedlagte plejehjem i landsbyen af Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighederne har meddelt, at man vil udbyde bygningerne til salg, og så vil lokale borgere byde og søge at overtage den centralt beliggende ejendom i Ådum.

Lasse Buhl lægger som talsmand for gruppen ikke skjul på, at det er planen, at investeringen i ejendommen skal give overskud, og den skal under ingen omstændigheder konkurrere med frivillige organisationer.

»Der skal være råd til at ansætte en vicevært,« som han udtrykker det.

Tilsagn om 250.000 kroner

Hjemmet, Tøstrupvej 1 i Ådum

Arbejdsgruppen har foreløbig tilsagn om 250.000 kroner i kapital fra det lokale erhvervsliv.

»Det betyder, at vi har noget at arbejde videre med. Senere når det bliver nødvendigt, vil vi også henvende os til private om at investere.«

I øjeblikket driver borgerforeningen det nedlagte hjem for kommunen med syv lejligheder.

»Vi har flere planer. Lejlighederne skal indrettes bedre, og måske kan det lade sig gøre at drive bed and breakfast for blandt andet fisketurister. Det har man stort held med i Borris,« fortæller Lasse Buhl.

»Vi vil drive en mere aggressiv udlejning. Der kan blive tale om kontorfællesskab for enkeltmands-virksomheder. Lokalarkivet skal beholde deres lokaler, menighedsrådet og en nørkleklub benytter også hjemmet, ligesom nogle unge mennesker gerne vil have et samlingssted.«

Lasse Buhl understreger, at man således endnu ikke har lagt sig helt fast på, hvad man skal benytte bygningerne til.

Opbakning

Arbejdsgruppen havde forleden inviteret til et møde for at finde ud af, hvad sognets beboere mener om projektet. 27 af de 30 fremmødte markerede, at man skal arbejde videre, så lokale kræfter kan overtage det tidligere plejehjem.

Nu venter gruppen spændt på det udbudsmateriale, Ringkøbing-Skjern Kommune sender ud, da det kan være afgørende for, om en udenbys investor kan være interesseret i at overtage bygningskomplekset i Ådum.

Lykkes det de lokale investorer at købe bygningerne, skal lejlighederne renoveres eventuelt med nye køkkener.

»Der er vist også et varmesystem, der ikke fungerer for godt og et slidt tag,« fastslår Lasse Buhl.

Arbejdsgruppen mødes igen midt i november.