Andreas Bjerregaard 60 år fredag den 19. august 2011

Morgendagens fødselar Andreas Bjerregaard fra Ådum er ikke kommet med i Guinness’ Rekordborg, selv om hans liv fyldt med akiviteter kunne gøre ham til værdig kandidat på flere felter. Nu fylder han 60 år midt i sit engagerede liv og er stadig åben for nye udfordringer.

Andreas Bjerregaard 60 år

I 1976 købte Andreas Bjerregaard gården ”Egebæk” på Skodsbølvej og markerer dermed også 35 år som selvstændig landmand. Med godt 70 hektar var det en af sognets store gårde, men Andreas Bjerregaards visioner rakte længere. Allerede året efter købte han ”Kronborg”, som han tidligere havde været forpagter af. I 1998 blev ”Dalgård” købt. Bedriftens samlede areal er i dag således på 202 hektar.

I 2005 blev ”Estiwest” rejst på en bygningsparcel efter en ejendom, Andreas Bjerregaard havde nedlagt. Huset blev først bygget af træstammer i Estland efter danske tegninger. Kontakten var knyttet i forbindelse med udveksling med Valga Landboforening.Huset blev pillet ned og sendt til Danmark på lastbiler og stod færdig i januar 2006. Den unikke lystejendom lejes ud som feriebolig.

Ingen kan være i tvivl om, at det har krævet en stor indsats at opbygge en gård fra 30 til 200 hektar. Den har Andreas Bjerregaard ydet. Hans arbejdsdage er lange, og tydeligvis synes han om det på denne måde. Hans motivation gør, at der ikke er noget på hans ejendomme, som overlades til tilfældigheder.

Ikke bare markerne, hvor han dyrker korn og læggekartofler med stor respekt for de naturskabte ressourcer, passes med den akuratesse, som kendetegner Andreas Bjerregaard. Også frie græsarealer og rabatter på hans ejendomme kan man regne med er klippet til weekenden som en nydelse for forbipasserende at tage i øjesyn.

Andreas Bjerregaard har tidligere haft en stor svineproduktion. Den del af bedriften er nu overtaget af nevøen Niels Bjerregaard fra ”Baunegård”.

Andreas Bjerregaard har gennem årene haft mange ansatte, ikke mindst i kartoffeloptagningens tid. Midt i travlheden har han altid sørget for de nødvendige lyspunkter og er dukket med god forplejning, når det var mest tiltrængt, og smurt af ham selv i tilsyneladende en håndevending.

Andreas Bjerregaard har siddet i mange bestyrelser, og i de 10 år, hvor han var formand for Vestjysk Landboforening, måtte han ofte uanset travlhed på gården, tage til møder på Axelborg, dansk landbrugs hovedkvarter inde midt i København. Ikke så snart var han hjemme, før han igen sad på traktoren eller kartoffeloptageren, og det hele blev nået. I hans formandstid fusionerede områdets tre Landboforeninger, og rådgivningen blev samlet i Ringkøbing.

Andreas Bjerregaard kan se tilbage på et aktivt liv, hvor han har med sin indsats har opnået at gøre en forskel. Han udtrykker selv, at han har taget Ghandis ord til sig: ”Vær den forandring, du ønsker at se i hverdagen” og gjort dem til en leveregel.

Helt fra de unge år engagerede han sig. Et efterskoleophold i Staby under den legendariske forstander Hagsten satte sig uforglemmelige spor. Idrætten havde Andreas’ interesse og førte til et ophold på Viborg Gymnastikhøjskole.

Mens han arbejdede hjemme på Baunegård og også havde et par pladser i omegnen, ledte Andreas Bjerregaard drenge- og ungdomsholdene i gymnastik i Ådum og var selv med på repræsentationsholdet for Ringkøbing Amt.

Værnepligten blev efter ønske aftjent som husar og kongelig staldkarl. Sommeren efter rejste Andreas Bjerregaard til Canada og arbejdede på Albertas største ranch.

I 1973-74 uddannnede han sig som landmand på Riber Kjærgaard Landbrugsskole.

I de første 15 år som selvstændig landmand kørte Andreas Bjerregaard ammoniak ud om foråret for at indtjene gødningsregningen.

De senere år har han skabt sin personlige udformning af landbrugslovens aftale om ”Grøn vækst” og udnytter hele jordens eget potentiale. Han har delt ud af sin indsigt ved de mange foredrag, han har holdt om programmet ”Grøn vækst”, hvor han målrettet og i positive vendinger har slået et slag for en konkurrencedygtig landbrugsproduktion med ”mere natur, bedre miljø og bedre klima”.

Andreas Bjerregaard driver forsøgsvirksomhed på sine egne marker med hvededyrkning, pileplantning, vådområder, bræmmer og læhegn, for han vil af egen erfaring kunne stå inde for sine ord.

Med sin erhvervs- og organisationserfaring som baggrund tager han aktivt del i den politiske debat omkring landbrug og erhverv, klima, energi og miljø. Det har ført til en opstilling til Folketinget for Det konservative Folkeparti i Skivekredsen og med arbejdsindsats i hele Den vestjyske Storkreds. Det er en ny udfordring, som fødselaren med sit aldrig svigtende engagement tager op og stiller sin ekspertise til rådighed for. Heldigvis anser han politik for en fritidsinteresse sammen med sporten, jagt og friluftsliv.

Selv om fødselaren er en travl og optaget mand, tager han sig tid til nærvær og samvær. I Ådum har han betænkt mange i både hverdag og fest. Ved mærkedage holder han traditionen i hævd, at en tale er på sin plads.

I årenes løb har der været holdt mange store fester på ”Egebæk”. Denne gang har fødselaren valgt at lade dagen foregå uden opmærksomhed.