Generalforsamling i Ådum Borgerforening

Ådum Borgerforening havde aftenens sidste generalforsamling. Lone Bech aflagde sin første formandsberetning, idet hun overtog posten efter Find Andersen sidste år. Hun takkede for et godt år i foreningen, som har 278 medlemmer, og gav et tilbageblik. I foråret var der den frivillige opsamling af affald langs gader og veje, hvor det lykkedes at dække næsten hele sognet ind. Lone Bech håber, det igen kan lade sig gøre med denne åbenbart nødvendige årlige ”forårsrengøring”.

Sct. Hansfesten ved Teglværkssøen samlede mange mennesker, mens sognefesten måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger. Udvidelsen af parkeringspladsen ved Hjemmet er meget benyttet. På sportspladsen er der plantet læbælte, og penge til de nødvendige stik for at bevare julebelysningen blev også sponsoreret.

Flere aktiviteter blev nævnt, som kommer Ådumboerne til gode, og som også er blevet gennemført ved manges frivillige indsats. Lone Bech takkede for opbakningen.

Ådums nye hjemmeside www.aadum.com er åben med aktuelt nyt, informationer og oplysninger for sognet. ”Prøv at gå ind og kigge,” opfordrede Lone Bech til.

Vedrørende pengene, som tildeles Ådum i forbindelse med vindmølleparken i Bindesbøl, takkede hun for god hjælp fra Suzanne Ditlevsen, projektleder i Ringkøbing-Skjern kommune.

Kasserer Poul Erik Vinding fremlagde et positivt regnskab og fik det godkendt.

Efter behandling af spørgsmål fra medlemmerne, var der valg. Der lød en tak til Bent Lund og Laust Fredslund, som efter henholdsvis 10 år og 4 år i bestyrelsen ikke modtog valg. De nyvalgte er Anker Nielsen og Kim Hedevang. Der var genvalg til Lis Bach og Bjarne Thestrup.

Vindmøllepengene

Ifølge en vedtægtsændring for Ådum Borgerforening blev der med de nye bestemmelser valgt en fondsgruppe som et selvstændigt udvalg under Borgerforeningen til at administrere og fordele 100.000 kr., som årligt modtages, så længe de otte møller i Bindesbøl er i drift. Her valgtes Bjarne Thestrup, Niels Møller Hansen, Bent Albertsen og Tina Pontoppidan. Det femte og sidste medlem i gruppen udpeges af vindmølleejerne.

En aften, som havde været fyldt med megen information og alligevel tid til drøftelse og forslag fra salen, samt hygge ved borde omkring traktementerne var til ende.