Snebilleder fra Ådum

Billeder fra skolen, hvor eleverne havde herlige frikvarterer, og det har jo været et særsyn de senere år at se børn i leg i sne

Fart over fodbolden i sneen. De større elever spillede fodbold og lod sig ikke friste til mange sneboldkast.

Fra skolegården. Der var ikke kælke, men køretøjer, som -med lidt skubben bagpå- forcerede snebunkerne. Simon Kronborg sidder ved rattet, Magnus Nygaard skubber på, og til højre står Markus Hedevang med hockey-staven. Marco Feltheim står ved køretøjet lige bag.

Glimt fra Ådum Idrætsbørnehaves legeplads.

Hans Vestergaard yder velkommen hjælp til naboer på Stadionvej, hvor han kører med sin traktor og sneskraber og rydder gaden for sne

Ådum Købmand med høje sne bunker omkring parkeringspladsen

Ponyer hos Hans Nygaard

Snak inden passage

Arbejdet går videre, hvis man ellers kan se vejen