Generalforsamling 9. marts 2022

Generalforsamling Aadum I & U

Onsdag den 9. marts kKl. 17.00 i Aadum Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægter:

  1. valg af dirigent
  2. beretning fra bestyrelsen
  3. regnskab
  4. indkomne forslag
  5. valg til bestyrelse og suppleanter.
  6. valg til revisor og revisorsuppleant
  7. beretning fra de eksisterende udvalg
  8. uddeling af lederprisen
  9. eventuelt

husk at tilmelde jer til spisningen, se fællesannoncen.

Venlig hilsen Bestyrelsen Aadum I & U