Generalforsamling i Aadum I&U

Mandag den 27. februar 2016 kl. 17.00 i Aadum Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Regnskab

4. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 11. februar 2017

5. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er:
Kasserer Bente Fanefjord – modtager genvalg
Suppleant Helle Andersen – modtager genvalg

6. Valg til revisor og revisorsuppleant
på valg er Harald Olesen – modtager genvalg

7. Beretninger fra de eksisterende udvalg i regnskabsåret

8. Uddeling af Lederprisen 2017

9. Eventuelt

Husk at tilmelde jer spisningen, se fællesannoncen.

Mvh. Aadum Idræts- og Ungdomsforening.

Vi håber at se dig, så vi kan få en god debat.