IDRÆT OM DAGEN starter 1. oktober 2018

Idræt om dagen starter mandag i uge 40.

Se nærmere i næste Aadum Nyt.

Aadum I & U

For nærmere oplysning kontakt Karen 61657597