Hjælp til at søge fondsmidler

Aadum Borgerforening har nedsat et miniudvalg, der hjælper med fondsansøgninger for foreninger i Aadum Sogn.
Betingelser for at søge hjælpen:* Foreningen skal selv ”brænde for” projektet, og stille med en eller flere ressourcepersoner som udvalget støtter og vejleder

* Udvalget hjælper med ansøgninger, hvis det er nødvendigt

* Udvalget beslutter, om de vil gå ind i projektet

Udvalget består af:

Hannah Bækgård 97 37 63 21 rosendam@mail.tele.dk

Berit Toft Christensen 97 37 65 70 beritogpeter@mail.tele.dk

Jytte Bjørslev 97 37 66 37 jytte@bjoerslev.dk