Ådum Andelsmølle-og Gødningsforenings Almennyttige Fond

Fondens årlige nettoindtægt anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til uddannelsesstøtte til unge, som er født eller bosiddende i Ådum Andelsmølle- og Gødningsforenings oprindelige virkeområde.

I første række skal støtten ydes til unge, som søger uddannelse indenfor landbruget eller indenfor erhverv i tilknytning til landbruget.

I anden række kan ydes støtte til andre uddannelsesformål.

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest d. 1. januar 2023

Ansøgningsskemaer kan afhentes hos : Erik Pontoppidan, Rosendalvej 7, 6880 Tarm
Eller på mail: tiep@mail.dk