Ådum Andelsmølle-og Gødningsforenings Almennyttige Fond

Fondens årlige nettoindtægt anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til uddannelsesstøtte til unge, som er født eller bosiddende i Ådum Andelsmølle- og Gødningsforenings oprindelige virkeområde.

I første række skal støtten ydes til unge, som søger uddannelse indenfor landbruget eller indenfor erhverv i tilknytning til landbruget.

I anden række kan ydes støtte til andre uddannelsesformål.

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest d. 1. December.

Ansøgningsskemaer kan afhentes hos : Karl Stenhøj Hansen , Hedegårdsvej 2, Ådum
Eller på mail : moeskjaer@bbsyd.dk
Fondsbestyrelsen.

 

Ansøgningsskema Aadum Andelsmølles og Godningsforeningsalmennyttige Fond 2014