Ådum sogns Spare- og Lånekasses almennyttige fond

Fondens årlige nettoindtægt anvendes til almennyttige formål i sparekassens oprindelige virkeområde.

Under almennyttige formål forstås også støtte til erhvervs- og byudvikling, der sigter mod at opretholde og øge det nødvendige befolkningsunderlag til bevarelse af pastorat, skole, samlingssteder samt nærbutikker m.m. i Ådum.

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest 30. juni eller 31. december, og vil blive behandlet august / september hhv. februar / marts”.

Ansøgningsskema, Ådum Fonden

 

Indsendte ansøgninger behandles af bestyrelsen i februar/marts.

Formand . Anders Jensen

Kasserer / sekretær Karin Pedersen

Thomas Andersen

Bjarne Jørgensen

Karen Bang

Ivan Andersen

Tina Rosendahl Pontoppidan