Ådum sogns Spare- og Lånekasses almennyttige fond

Fondens årlige nettoindtægt anvendes til almennyttige formål i sparekassens oprindelige virkeområde.

Under almennyttige formål forstås også støtte til erhvervs- og byudvikling, der sigter mod at opretholde og øge det nødvendige befolkningsunderlag til bevarelse af pastorat, skole, samlingssteder samt nærbutikker m.m. i Ådum.

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest den 31. december, og vil blive behandlet februar / marts”.


Indsendte ansøgninger behandles af bestyrelsen i februar/marts.

Formand : Bjarne Jørgensen
Kasserer : Thomas Andersen
Sekretær : Tina Rosendahl Pontoppidan

Øvrige . Karin Toft Pedersen
Karen Bang
Ivan Andersen
Janni Danielsen