Generalforsamling i Aadum Dagligvarehandel

Erik Pontoppidan blev valgt som ordstyrer og gav ordet til Niels Henrik Andreasen, som aflagde beretning fra Aadum Dagligvarehandel.

 Der er nu lagt isolering på loftet over butikken, og Niels Henrik rettede en tak for støtte fra Ådumfonden og Vindmøllefonden, som gjorde det muligt – og til bestyrelsen for fællesskab og samarbejde og omkring selve butiksbygningen.

Regnskab

Regnskabet blev godkendt efter Christian Vestergaards fremlæggelse.

Valg

Tage Barslund modtog genvalg. Birgit Hansen blev afløst af Monica Olesen. Hans Laurids Pedersen fik posten som revisor efter Conni Kviesgaard.  

Der var en påskønnelse til Birgit for god indsats.