Sammenhold gør stærk til at overleve

Ådum Købmand var sat på programmet inden kaffe onsdag aften efter inspirationsoplæg ved Dennis Thiesen om ”Landsbyernes overlevelse”. Omkring halvfjerds Ådumboere var mødt op.

Bestyrelsen havde printet en oversigt ud til omdeling. Den viste de seneste to års resultater, hvor der kun har været overskud i 2019 i januar, maj og august.

Regnskab og fremtid

Regnskabet for 2018 endte med et spinkelt overskud på 8.000 kr. Det endelige resultat for 2019 bliver offentliggjort ved generalforsamlingen den 18. marts, og oversigten viser, at det bliver ’røde tal’.

Formand Bjarne Bundgaards indlæg gjorde klart, at hvis vi fortsat kan bevare en butik i Ådum, skal der en holdningsændring til.

Sammenhold om butikken

Bjarne Bundgaard sagde i sin opfordring blandt andet: ”Vi har bedt om ordet, fordi vi gerne vil vide, om I ønsker at beholde Købmandsbutikken i Ådum. I 2019 har der kun været tre måneder med overskud, og ikke ret store overskud. Øvrige måneder har givet større eller mindre underskud.

Ikke mange virksomheder kan leve videre med underskud – heller ikke Ådum Købmand.

Et år med turbulens bag disken har heller ikke gjort tingene nemmere. Vi ønsker at beholde en købmand – en levende butik med stor betydning for by og sogn, huspriser, skole og lyst til at flytte hertil.

Den beslutning træffes fælles af alle i Ådum. Butikken kan kun overleve, hvis der bliver købt mere ind og ikke kun en enkelt cola en gang imellem. Hele sognet er nødt til at vågne op og støtte butikken ved at købe noget mere lokalt.

Nødvendig opbakning

Bestyrelsen søger en ny købmand gennem Dagrofa. Vi tror ikke, det er nemt, men har foreløbig lavet en aftale med Lasse Guldager og Maja Jørgensen om at drive butikken et stykke tid med Karen Bang som rådgiver.

De kan ikke vende udviklingen uden opbakning fra resten af Ådum. Kom gerne med ideer til forbedring og sig til, hvis der mangler varer, I ønsker at købe.

” Så vil I fortsat have en købmand i Ådum, skal der handles nu. Og der skal handles mere, end der plejer at blive, og det skal være både i morgen og i overmorgen.

Det er op til hele Ådum at beslutte, om Ådum Købmand skal overleve, eller vi skal have den afsluttende generalforsamling den 18. marts. ”