Ådum Købmand i centrum

Midt i Ådum ligger byens dagligvarebutik, som bidrager til et aktivt landsbyliv. Fra tidlig morgen til aften bliver kunderne serviceret på bedste vis.

Butikken bliver malet og shinet op

Weekenden den 1. og 2. september har Købmanden og de to bestyrelser for butik og bygninger sat af til at få alle vægge malet og butikken gjort flot og nutidig – til bedst mulig indkøbsoplevelse for alle kunder.

Lokalt en vigtig brik

Butikken imødekommer både store og små husstandes behov samtidig med, at den er et godt, socialt mødested, hvor aftaler træffes, lokale interesser drøftes, eller enhver blot kan bruge sin tid på at handle ind – inden ekspedition med en lille snak.

Købmanden åbner kl. 7.00

Købmand Brian Pedersen er der fra tidlig morgen og assisteres op ad dagen af flere deltids ansatte. Mens Malene er på barsel er det nødvendigt at have flere at trække på, især i ferie og weekender.

Brian og hans stab

Fælles for alle ansatte er, at de gør butiksbesøget til en god oplevelse. Lykke Lind og Susanne Nordentoft fra Vejlevej deles om deres tid.

De unge mennesker kan være der i weekender og ellers om eftermiddagen, hvis de går på skoler her omkring.

Sidst ansat er Lisbeth Bredtoft fra Stejlundvej. Hun er gymnasieelev i Tarm. De øvrige er godt kendte, og nogen har været afløsere i flere år: Andreas Filskov Andersen, som går på HTX, Kristian Knak på HHX begge i Skjern og Marco Feltheim i 9. kl. på Tarm skole.