Aktivt år hos Ådum Købmand

Formanden for Ådum Købmand Bjarne Bundgaard kunne i sin årsberetning se tilbage på et aktivt år, hvor der  har været god deltagelse i arrangementerne i butikken og i den forbindelse også været stor frivillig indsats.

Lokal opbakning vigtig

Der er god opbakning fra kunderne, og omsætningen ligger stabilt på linje med de foregående år  i underkanten af 5 millioner.

”Vi vil gerne have omsætningen lidt højere op,” sagde formanden og opfordrede til, at man sagde, hvad der manglede for at at handle lidt mere lokalt.

Nye kølere og frysere

Der har været udfordringer med køle- og fryseinventaret. Det er nu blevet løst og nyt sat ind i samarbejde med husets bestyrelse.

Butiksassistent Malene Thomsen er gået på barsel. Personalet i butikken har lagt arbejdsplanen, som gælder alle ugens syv dage. Bestyrelsen har med positive oplæg været med ind over den samlede plan.

Anpartsbørsen formidler stadig salg af anparter.

Tak til alle frivillige

Bjarne Bundgaard takkede alle de frivillige, som gør en indsats på forskellig vis samt bestyrelsen. Der var også en tak for indsatsen til Tina Knudsen, som gik ud af betyrelsen.

Og ikke mindst var der tak til – de mest vigtige – alle kunderne.

Regnskabet

Karin Toft gennemgik regnskabet. Omsætningen lå tæt på året før. Desværre har der været ekstraordinære  driftsudgifter vedrørende inventaret, som resulterede i, at der blev et underskud på dette års resultat.

Valg

Der var genvalg til Bjarne Bundgaard og Øjvind Christensen, og nyvalgt blev Christina Jørgensen.
De øvrige i bestyrelsen er Karin Toft Pedersen og Tina Pontoppidan.

Brian rundede af

Købmanden Brian Pedersen orienterede om personalet også i forhold til arbejdstidsfordeling.

Der har været dagstilbud i butikken siden februar, og det fortsætter vi med. 194 modtager de aktuelle sms’er fra butikken.

Festdage i butikken fortsætter som tidligere: butikkens fødselsdag, Sille Owen, Towli’ lørdag, juleoptakten med mere.

Brian takkede alle de frivillige, begge bestyrelser og alle kunder for et godt år.

Tak til Brian

Også fra salen var der en tak, som alle kunne stå bag: ” Der er også ros til dig Brian! Der er ikke mange byer som vores, der har sådan en butik, og så de unge i butikken, dem glæder vi os også over. Det kræver en indsats. Tag det som den oplevelse, det er at få noget til at fungere.”