Generalforsamling Aadum Købmand Aps. 15. marts 2017

Onsdag den 15. Marts 2017 Kl 19.30 i Ådum Forsamlingshus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Behandling af indkomne forslag

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af årsregnskab

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab, i henhold til det godkendte regnskab

6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Tina Pontoppidan (modtager genvalg)
John Hansen (modtager ikke genvalg)

7. Valg af første og anden suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Brian Købmand gerne have ordet lidt, efterfølgende vil ”Købmanden” være vært ved kaffebord.

Af hensyn til køkkenet bliver vi nødt til at have tilmelding til dette arrangement. Dette kan ske i butikken eller på mail til butikken 0500793@letkob.net inden d. 14. Marts 2017.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ved spørgsmål eller lignende henvendelse til formanden på
BB@panelbyg.dk