Generalforsamling i Ådum Købmand og dagligvarehandel

To generalforsamlinger blev holdt samme aften. Aadum Dagligvarehandel, den selvejende institution for butiksbygningen, indledte aftenen.

Hans Laurids Pedersen blev valgt som aftenens ordstyrer og lagde op til god debat.

Niels Henrik Andreasen aflagde beretning og nævnte om taget, at problemerne blev løst med, at udluftningen kom i orden. En hvid container er anskaffet til tomme flasker. Der søges midler ved Sydenergi til køleanlæg.

Peder Olesen aflagde regnskab.Vindmøllefonden og Aadumfonden har støttet og sammen med huslejebetaling sluttede året med et pænt positivt resultat på 62.482,58 kr.

Det er stadig muligt at melde sig til varigt medlemskab for 200 kr., mindede Peder Olesen om.

Charlotte Gjørup Pedersen gik ud af bestyrelsen efter 16 års indsats, og Peder Olesen overrakte en blomst på bestyrelsens vegne.

Alle er på valg hvert år. Der var nyvalg til Birgit Overgaard og Niels Hansen. 1. og 2. suppleant er Monica Olesen og Dagmar Vestergaard.

Conni Toft Kviesgaard og Karlo Eskildsen fortsætter som revisorer.