Ordinær generalforsamling i Aadum Købmand aps

Onsdag den 18. marts 2015 Kl 19.30 i Ådum forsamlingshus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af indkomne forslag
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af årsregnskab
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab, i henhold til det godkendte regnskab
6. Opdatering af vedtægter
7. Valg til bestyrelsen
På valg er: John Hansen & Tina Pontoppidan (begge modtager genvalg)
8. Valg af første og anden suppleant
9. Valg af revisor
10. Eventuel

Efter generalforsamlingen vil købmanden, have et lille indslag og efterfølgende vil der være smagsprøver fra vores BakeOff.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ved spørgsmål eller lignende henvendelse til formanden på lasse@penninghoj.dk