Kategoriserede Indlæg: Ådum Sogns Arkiv

Arkivernes dag 11. november kl. 14-16

Aadum Sogns Arkiv, Lokalhistorisk foreningLørdag den 11. november markeres ARKIVERNES DAG 2023i Aadum Sogns Arkiv fra kl. 14-16 i klublokalet v/Aadum Hallen Kom og se og få en snak om og se, hvad vi har gemt i arkivet.Hvem har før…

Lokalhistorisk Forening og Aadum Sogns Arkiv

Bestyrelsen for Aadum Sogns Lokalhistoriske Forening har konstitueret sig således: Formand: Karen Bjerregaard Kasserer: Ole Hansen Sekretær: Bodil Kronborg Øvrige: Lene Bjørslev, Else Skaarup, Hans Laurids Pedersen og Dagmar Vestergaard. Aadum Sogns Arkivs styrelse er udpeget af Lokalhistorisk Forening: Formand:…

Aadum Lokalhistoriske Forening og Aadum Sogns Arkiv

Afholder generalforsamling onsdag den 6. april kl. 19.30 i Hjemmets Dagligstue, Tøstrupvej 1.Dagsorden: Valg af ordstyrer. Beretning ved formanden. Regnskab. Arbejdsplan og fastsættelse af kontingent. Aadum Sogn Ars virksomhed. Valg af bestyrelse. Da generalforsamling ikke er afholdt de sidste to…

Aflysning 24. marts – Aadum Sogns Arkiv

På grund af corona virussen aflyser vi generalforsamlingen tirsdag den 24. marts. Vi holder også lukket på arkivet på Tøstrupvej 1 A indtil videre. Med venlig hilsen                Aadum Sogns Arkiv

Åbent på lørdag i Arkivet

Hvert år afholdes Arkivernes Dag, hvor der er åbent rundt på landets arkiver. Det gælder også Ådum Sogns Arkiv, Tøstrupvej 1A. Alle er velkomne til at kigge indenfor lørdag den 9. november kl. 14-16. Der er kaffe på kanden og…

Arkivalier samlet i 30 år

Daværende sognepræst Thorkil Højlund og skoleleder Kristen Sørensen tog initiativet i 1989 og indkaldte til det første møde. Sammen med Ole Andersen, Jens Lindby, Erik Plauborg, Margit Østergaard og Emmy Kjeldsen dannede de den første arbejdsgruppe. Gennem årene er samlingen…

Generalforsamling i Ådum Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Generalforsamlingen blev holdt i fællesstuen på Hjemmet. Jens Lindby blev valgt som ordstyrer og gav ordet til Karen Bjerregaard, formand for Aadum Lokalhistoriske Forening. Formandsberetning fra Ådum Lokalhistoriske Arkiv Karen fortalte om det ugentlige arbejde onsdag eftermiddag og sagde, at…

ARKIVERNES DAG lørdag den 11. november

Lørdag den 11. november markeres som ARKIVERNES DAG. I Aadum Sogns Arkiv holder vi åbent fra kl. 14-16 I år er emnet FØR OG NU. Vi efterlyser derfor billeder af virksomheder forretninger, huse og gårde mv. fra by og sogn….

Generalforsamling i Aadum Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Tirsdag den 28. marts kl. 19.30 holder Aadum Lokalhistoriske Forening og Arkiv generalforsamling i Hjemmets Dagligstue, Tøstrupvej 1. På valg er: Bente Jørgensen, Bodil Kronborg, Else Skårup og Dagmar Vestergaard. Efter generalforsamlingen fortæller Knud Mogensen og vil give nogle spændende…

Aadum Lokalarkiv holder åbent lørdag den 12. november

På lørdag er det Arkivernes Dag, som de fleste arkiver ud over landet deltager i. Det gør Aadum Lokalarkiv også og inviterer indenfor kl. 14 – 17 på ”Hjemmet”, Tøstrupvej 1 A. Sport og idræt Det er en mulighed for…

Ny medarbejder i Aadum Lokalarkiv

Efter sommerferien er Ådum Lokalarkiv nu igen åben på onsdag eftermiddage kl.14-16. Der er Arkivets formål er at registrere og bevare arkivalier: billeder, billed- og lydoptagelser og skriftligt materiale fra Aadum sogn. På arkiv.dk er det muligt for alle og…

Generalforsamling i Aadum Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Ved generalforsamlingen blev Jens Lindby valgt som ordstyrer. Han gav ordet videre til Karen Bjerregaard, som er formand for Aadum Lokalhistoriske Forening. Hun fortalte om det ugentlige arbejde på arkivet og indkøb af nye computere takket være 12.000 kr. i…

Arkivernes Dag

Lokalarkiverne ud over landet markerer hvert år Arkivernes dag den anden lørdag i november, hvor medborgere, lokalpolitikere og presse bydes indenfor. I Ådum holdt arkivet åbent kl.14 -17 og havde lagt materialer frem fra den lokalhistoriske samling. Blandt andet kunne…

Generalforsamling i Aadum Lokalarkiv

Ved Aadum Lokalarkivs generalforsamling blev Bodil Rickers valgt som ordstyrer gennem dagsordenen for de 19 deltagere. Formanden i 14 år for Aadum Lokalhistoriske Forening Rita Stensgaard aflagde sin sidste beretning om et godt år med cirka 50 gæster til 25…

Generalforsamling den 8. april i Lokalhistorisk Forening og Arkiv

Onsdag den 8. april kl. 19.30 holder Aadum Lokalhistoriske Forening og Arkiv generalforsamling i Hjemmets Dagligstue, Tøstrupvej 1. På valg er Bente Jørgensen, Bodil Kronborg, Dagmar Vestergaard og Rita Stensgaard. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg. Efter generalforsamlingen er emnet: ”Fattigvæsenet i…

25 års jubilæum på Aadum lokalhistoriske Arkiv

På Lokalarkivet i Ådum holdt man åbent i forbindelse med ”Arkivernes Dag” som de fleste af landets arkiver i øvrigt. Samtidig kunne Aadum Lokalhistoriske Arkiv fejre 25 års jubilæum, og om eftermiddagen var der fokus og tilbageblik på starten i…

Velkommen på Arkivet på lørdag!

Lokalhistorisk tilbageblik over 25 år i arkivets arkivalier med forskellige indslag. Se programmet i indbydelsen i Ådum Nyt. Alle er meget velkomne!!

Gæster fra USA med rødder i Ådum

  I eftersommeren har Rita og Jens Stensgaard og hele deres familie haft besøg fra USA. Gennem Aadum Lokalarkiv lykkedes det Rachel og Kirk Jorgensen fra Californien at efterspore de fælles rødder tilbage til Jens Stensgaards bedstefar. Det blev et…