Kategoriserede Indlæg: Aadum Hallen

Ådum Hallen søger rengøringshjælp

Da vores trofaste rengøringshjælp gennem flere år, har valgt at stoppe, søger vi en, som snarest mulig vil overtage jobbet med at gøre rent i hallen med tilhørende 2 toiletter samt cafeteria.Der er tale om ca. 18 timer pr. måned,…

Ådum Hallens Initiativpris

I år blev initiativprisen givet til Karen Bang. Ådum Hallens formand Niels Stokbæk gav ved Ådum Hallens generalforsamling den 30/9 følgende begrundelse: Karen Bang Du valgte sidste år at træde ud af bestyrelsen igen, det beklager vi, men vi er…

Generalforsamling i Aadum Hallen 30. september

Aadum Hallen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 30. september 2021 kl. 19.00 i klublokalet. Dagsorden: valg af dirigent beretning regnskab indkomne forslag valg af bestyrelse og suppleanterpå valg er: Niels StokbækTage Barslund PedersenHannah Bækgård valg af revisor vedtagelse af indskud…

Ådum Hallens generalforsamling torsdag den 24. sep. 2020

Beretning v. formand Niels Stokbæk: Indledning.Indledningsvis vil jeg takke hele bestyrelse og de frivillige, for et godt samarbejde i det forgangne år. Hallens drift og udleje.Som sikkert nævnt tidligere, er hallen hele tiden udfordret på at udleje så mange timer…

Generalforsamling i Aadumhallen

Aadumhallens generalforsamling blev holdt i klublokalet den 24. september. Lene Bjørslev blev valgt som dirigent. Formand Niels Stokbæk aflagde årsberetningen. Kasserer Margit Plauborg gennemgik regnskabet. Opgørelsen viste, at lejeindtægter svarede til indkomsten året før, mens driften af Hallens Cafeteria var…

Aadum Hallens initiativpris

Siden Aadum Hallen blev bygget i 1982, er Initiativprisen uddelt hvert år ved generalforsamlingen. Det var Hilda og Svend Grønborg som stiftede den til uddeling til en borger i og omkring Ådum, som gør noget særligt for Hallen eller er…

Generalforsamling i Aadum Hallen

Ved generalforsamlingen i hallen blev Anders Jensen valgt som ordstyrer. Han gav som det første ordet til formanden Niels Stokbæk. I sin beretning nævnte formanden, at hallen er udlejet nogle få timer færre end tidligere. At skolen lejer hallen er…

Aadum Hallen afholder ordinær generalforsamling 25/9 kl. 19.00

I Aadum Hallens cafeteria Dagsorden: valg af dirigent beretning regnskab indkomne forslag valg af bestyrelse og suppleanter på valg er:  Karen Bang Margit Plauborg valg af revisor vedtagelse af indskud for nye medlemmer eventuelt – herunder overrækkelse af Aadum Hallens…

Aadumhallens generalforsamling

Ved Aadumhallens generalforsamling blev Jytte Bjørslev valgt som dirigent og gav ordet til Niels Stokbæk, som aflagde formandsbretning. Niels Stokbæk nævnte udfordringen i at leje hallen ud, selv om den i denne sæson har været lejet flere timer ud end…

Generalforsamling i Hallen 18. september

Der afholdes ordinær generalforsamling i klublokalet Mandag den 18. september 2017 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og suppleanter På valg er: Niels Stokbæk Tage B. Pedersen Elly…

Tak til vore sponsorer til Banko 26. maj

I forbindelse med sommerfesten 2017, har vi afholdt bankospil. Her var der mange flotte gevinster, og vi vil gerne takke alle sponsorer. Sponsorer til BANKOSPIL 26. maj 2017 Sommerfestudvalget i Ådum  

Generalforsamling i Aadum Hallen og overrækkelse af Initiativpris

Den ordinære generalforsamling i Aadumhallen blev holdt i klublokalet. Erik Pontoppidan blev valgt som dirigent. Kim Lange fik ordet og takkede bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. Han indledte med den fælles udfordring at få hallen lejet ud. I…

Sommerfest i Ådum

Solen skinnede over Sommerfesten i Ådum, og alle tre dages program foregik i teltet og på sportspladsen. Grillaften blev nydt fredag i aftensolen. Både grill og borde var rykket hen på pladsen, hvor der ikke var noget, som skyggede. Alle…

Sommerfest i Ådum

Tre festlige dage startede i Ådum torsdag aften! Mange dukkede op på Sommerfestens første aften for at heppe og se både Oldboys og damekampen. Ådum- og Borris damer endte 6-3, og Ådum.Oldboys – Sig sluttede 6-1. Så der var noget…

Gymnastikopvisning 2016 i Aadum Hallen Fredag den 4. marts 2016 kl. 19.00

Ådum Idrætsbørnehave: Ansatte i Børnehaven Action Jump: Knud Erik Birkmose, Nicolai Bech, Tanja Bredahl Andersen, Line Bech, Mads Knudsen og Jacob Bossen Børneidræt: Laila Bech, Amalie Nielsen, Line Bech, Emilie Moslund, Tanja Bakker, Helene Jørgensen og Trine Eskesen Gæstehold: Rutinerede…

Modelfly på vingerne i Ådum Hallen

Som regel er det på gulvet, at aktiviteterne foregår i Ådum Hallen. Tirsdag aften rettes opmærksomheden dog opad til under spærene fra deltagerne i Vestjysk Modelflyveklub. De fjernstyrede modelfly sendes på skift på vingerne i hallen eller i samspil for…

Onsdag aften i Hallen

Onsdag fra sidst på eftermiddagen til hen på aftenen er der liv og masser af aktivitet i Ådumhallen. Der er godt humør på alle hold, og alle får sig rørt. Ingen tvivl om, at al den ”bevægen sig” på gulvet…