Aadum Sogns Arkiv

Arkivet er i klublokalet Tøstrupvej 26 A, (Aadum Hallen), hvor vi har åbent hver torsdag kl. 14-16,
dog lukket i skolernes ferier.

Bestyrelsen for Aadum Sogns Lokalhistorisk Forening

Har efter generalforsamlingen konstitueret sig således:
Formand: Jens Lindby,
Kasserer: Ole August Hansen
Sekretær: Lene Bjørslev,
Øvrige: Hans Laurids Pedersen, Bodil Kronborg, Else Skaarup, og Dagmar Vestergaard.

Styrelsen for Aadum Sogns Arkiv:

Formand: Jens Lindby Nielsen.
Øvrige: Bjarne Bundgaard, Ole August Hansen, Dagmar Vestergaard (arkivleder).
Se også arkivets hjemmeside www.aadum.lokalarkiver.dk, og Arkiv.dk og søg under aadum sogn.

Hvis du vil støtte vort arbejde, kan du indbetale medlemskontingent, 50 kr. pr. person, til vores konto 7800 – 755527, eller mobile pay 8237VX.

Vi kommer også rundt og sælger medlemskort.
Med venlig hilsen
Lokalhistorisk Forening
Aadum Sogns Arkiv