Konfirmandforberedelse ved Spejderhytten i Tarm

Præsterne i Tarm pastorat arrangerede en lidt anden form for konfirmationsforberedelse end ellers ved Spejderhytten i Tarm onsdag den 28. april for elever fra sognene Tarm, Ådum og Hoven m.fl. De kommende konfirmander går sammen på Tarm skole.  

Undervisere for holdene var præsterne Bo Gimm, Martin Jensen, Birgitte Nør Jahn, Ebbe Sunesen og Peder Henning Søderstjerna og fra kirkekontoret Lisbeth Bjerre og Jan Mikkelsen.

Forskellige udfordringer ved posterne

Opgaverne på turen rundt var både af praktisk art og spørgsmål ud fra bibelske beretninger, som præsten gengav. Blandet andet blev der ved en post fortalt om disciplene, som ledte efter Herren ved den tomme grav og om Maria, som genkendte ham. Dette gav anledning til spørgsmål og forklarende svar.

Ved en post lød spørgsmålet: ’Hvad er fred’ og ved en tredje var den konkrete opgave ’at gå på madrasser’.

Flere hold til udendørs forberedelse

Et stort forarbejde var lagt i denne alternative form for konfirmationsforberedelse og blev da også godt modtaget af eleverne. Parallelklasser vil de næste onsdag eftermiddage opleve konfirmationsforberedelse på lignende måde.

Konfirmationerne holdes i de omliggende kirker fra lørdag den 6. juni til søndag den 29. august som den sidste.