Hækkene klippet på kirkegården

I det gode vejr har graver Helle Bom sammen med ekstra hjælp af Cecilia Hyldgaard fra Torsted brugt dagene sidst i februar og begyndelsen af marts til hækklipning.

Det er et omfattende arbejde at komme rundt på hele kirkegården og få klippet hækken passende ned på de enkelte gravsteder.

Derfor er det en opgave, som det har været godt at være to om.

Ikke kun skal der klippes, men også løvsugeren tages i brug, så blade og kviste kommer væk fra gange og gravsteder.

Året rundt færdes mange besøgende på kirkegården for at mindes familie, naboer og venner eller blot for at nyde roen, som hersker over stedet.