Nyt tag på Ådum kirkes tårn

Det forberedende arbejde er i gang, inden der kan lægges nyt tag på Ådum kirkes tårn. Det, som sker nu og er meget synligt, er stilladset, der sættes op.

Hans Laurids Pedersen er projektleder og vil stå for hele forløbet, som formentlig vil være afsluttet inden for de næste par måneder, hvis vejret tillader det. Hans Laurids har været med fra projektets første begyndelse som menighedsrådsformand indtil december, hvor det nye menighedsråd tiltrådte, og var derfor med allerede fra første planlægning. Han vil deltage i byggemøderne kl.11 under hele forløbet.

Stillads sættes op

Totalprisen er anslået til 600.000 kr. Heraf udgør selve stilladset med opsætning cirka 100.000 kr.

Arkitekten Mia Rahbæk Andersen fra firmaet ’Linjen’ i Horsens tegner sig for et honorar på cirka 75.000 kr. Menighedsrådet har sammen med provstiudvalget godkendt disse tilbud, som også er videresendt til Ribe Stift. Både Nationalmuseet og den kongelige bygningsinspektør har givet deres godkendelse.

To entreprenører har givet tilbud på stilladset, som leveres fra Cito, Viborg. Det var noget af et arbejde at få sat op. Flere steder er stilladset skruet ind i muren, men det klarede Michael og Kasper med godt en halv snes års erfaring bag sig som stilladsmontører.

Vindfløjen forgyldes

Taget på tårnet er i dårlig stand. Gennem den sidste snes år har der været fem-seks stormskader. Heldigvis er der et godt undertag, så der ikke er kommet vand ind i tårnet. Vejrhanen eller vindfløjen, som vist skulle være det rigtige navn, bliver også taget ned og sendt til en gørtler til reparation og ny forgyldning af kuglen.  

Lokale håndværkere

Lokale håndværkere har budt ind til licitationen og fået arbejdet: Tømrermester Kent Pedersen, murermester Kurt Chopart, og fra Ølgod bliver det Hans Erik Sørensen til tagdækningen.

Kurt Chopart har lagt kørepladerne ud rundt om kirken, og som nu beskytter gruset.

Gudstjenester og andre kirkelige handlinger kan fortsat gennemføres, men det store stillads og kørepladerne, som er lagt ud, kan selvfølgelig give lidt gener, men ikke mere end man kan færdes og komme til og fra kirke som ellers.

Som en fin afslutning på det kommende arbejde, vil kirken også blive kalket.