Generalforsamling i Støtteforening for Ådum Børneunivers

Til den årlige generalforsamling blev Torben Lund Hansen valgt som dirigent. Formand Mette Nivikka Enemark fik ordet og berettede om støtten, som er kommet Børneuniverset til gode blandt andet i forbindelse med hele skolens ophold på lejren Solhjem, deltagelse i høvdingebold turnering for 5. klasse og Børnenes Dag i Hallen.

Regnskab og valg

Kassereren Tania Jepsen gennemgik regnskabet, hvor også salget af 750 julekalendere havde bidraget til godt resultat. Indbetalte kontingenter har stor betydning, og hvert medlemskab tæller med. Slutresultatet blev på 1.159,50 kr. Også revisor Vibeke Tagmose Lundsfryd deltog i generalforsamlingen.Lotte Pedersen og Tania Jepsen holdt som bestyrelsesmedlemmer.

Den nye bestyrelse

Bestyrelsen udgøres nu af Mette Enemark, Oana Tutunaru, Iryna Bjerregaard, Mette Vestergaard og Majbritt Moslund.

Ideer til indsats i kommende år blev drøftet, inden Torben Lund Hansen, formand for skolebestyrelsen, rundede af med påskønnelse af det arbejde, der gøres, og betydningen, det får for børnene.