Formand blev æresmedlem

Af Ådum Husholdningsforenings 84 medlemmer kom 48 til det store ta’selv bord, som bestyrelsen inden generalforsamlingen var vært for i Ådum Forsamlingshus.

Vand fra ’Naturens rige’

Ved hver kuvert var der en flaske vand med Ådum trykt på etiketten, en gave fra ’Naturens rige’.

Tove Christensen blev ringet op den 1. april, at flaskerne kunne hentes i Tarm. Der var lidt ventetid, men var heldigvis ikke en aprilsnar, og vandet var godt supplement til øvrige drikkevarer, mens de mange retter blev nydt.

Beretning og valg

Jytte Bjørslev blev valgt til ordstyrer.

I formandsberetningen nævnte Tove Christensen årets mange gode oplevelser og lovede, at der er flere i vente, cirka et arrangement pr. måned.

Birthe Lynggaard gennemgik regnskabet til godkendelse. Der var genvalg til bestyrelsen af Tove Christensen, Birthe Lynggaard og Margit Plauborg. Dagmar Vestergaard og Lene Bjørslev fortsatte som suppleanter.

Nyt æresmedlem

Under eventuelt tog næstformanden Bodil Kronborg ordet på vegne af bestyrelsen og gav et tilbageblik, som understregede medlemmernes trofasthed. Den første ’husmoderforening’ startede i 1942. Hilda Grønborg, som er æresmedlem, var med til at oprette den. I 1989 overgik foreningen til en selvstændig Husholdningsforening, som alle fortsatte i. Der er nu 11 æresmedlemmer. ”I aften har vi den glæde at udnævne dig, Tove,

til æresmedlem for mange år som medlem, bestyrelsesmedlem og stor indsats de seneste 30 år som formand!” lød det, og så var både diplom og buket klar til Tove.

Indtryk fra Vietnam

Efter applaus var det tid for kaffe og lagkage, inden Dagmar Vestergaard gav aftenen en god afslutning med billeder og indblik fra en rejse til Vietnam.