Generalforsamling og glimt fra gamle dage i Aadum

Billeder fra gamle dage bliver vist p+Ñ l+ªrredetOnsdag den 26. marts kl. 19.30 holder Aadum lokalhistoriske Forening og Arkiv generalforsamling i Hjemmets Dagligstue, Tøstrupvej 1.

På valg er Hans Fielsø, Karen Bjerregaard og Else Chemnitz.

Efter generalforsamlingen bliver der vist spændende glimt fra Ådum i gamle dage. I billedserien er der fotos fra sidst i 1800- til op gennem 1900-tallet.

Der er billeder fra land og by og af personer, hvis minde stadig lever, fra mejeriet, brugsforeningen med mere og et enkelt fra en festlig lejlighed i forsamlingshuset, hvor salen er smykket med guirlander. Men hvilken lejlighed??

Der er kaffebord, og også lejlighed til ved fælles hjælp at få sat navne på, hvor de mangler.

Desuden hører vi lydbånd med Niels Kattberg, også kaldet Niels Københavner, som fortæller og synger.