Hjælp og vejledning til at søge fondsmidler

Orientering til borgere i Ådum

Aadum Borgerforening har nedsat et miniudvalg, der vil hjælpe med fondsansøgninger for foreninger i Aadum Sogn.

Betingelser for at søge hjælpen:

• Foreningen skal selv ”brænde for” projektet, og stille med en eller flere ressourcepersoner som udvalget støtter og vejleder

• Udvalget hjælper med ansøgninger, hvis det er nødvendigt

• Udvalget beslutter, om de vil gå ind i projektet

Udvalget består af:

Hannah Bækgård 97 37 63 21 rosendam@mail.tele.dk

Berit Toft Christensen 97 37 65 70 beritogpeter@mail.tele.dk

Jytte Bjørslev 97 37 66 37 jytte@bjoerslev.dk

Med venlig hilsen
Aadum Borgerforening