Sognepræst Birgitte Nør Jahn indsat i Ådum Kirke

Sognepræst Birgitte Nør Jahn indsat i Ådum Kirke

Sognepræst Birgitte Nør Jahn indsat i Ådum Kirke

Søndag den 1. september 2013

Ved en festlig morgengudstjeneste i den smukt pyntede Ådum kirke blev sognepræst Birgitte Nør Jahn indsat. Flagene var hejst i Ådum, og 50 kirkegængere deltog i indsættelsesgudstjenesten.

Provst Poul Ivan Madsen forestod indsættelsen og overdrog den nye præst kaldet til at forkynde det glædelige, kristne budskab. Provsten oplæste biskoppens kollats fra Birgitte Nør Jahns ordination i Ribe for nylig.

Birgitte Nør Jahn holdt sin første prædiken over søndagens tekst om de ti spedalske, som Jesus helbreder. Kun én, den fremmede, kommer tilbage og siger tak.”Kun om ham ved vi, at han var lykkelig, for han fik ordet at høre: Din tro har frelst dig”, sagde præsten. ”I mødet med Jesus har han set, hvem Gud er, og oplevet Guds kærlighed.”

Formanden for menighedsrådet Hans Laurids Pedersen takkede efter gudstjenesten for en god prædiken med forventning til godt samarbejde fremover.

Som et ekstra krydderi på gudstjenesten spillede Lise og Jørn Esbjerg ”Ave verum” på orgel og saxofon som postludium, mens præsterne gik ud af kirken. Menigheden blev stående betaget og lyttede til den højtidelige afslutning på gudstjenesten.

Menighedsrådet bød på kaffe, kager og frugt. Dette blev nydt med stort velbehag, imens der blev snakket livligt om den gode oplevelse, gudstjenesten havde budt på i mødet med Birgitte Nør Jahn.