Fælles generalforsamling for fire foreninger

I det tidlige forår er der mange generalforsamlinger. Det kan lade sig gøre at afvikle flere på en aften. Det lykkedes igen i år for fire foreninger, som holdt en fælles aften onsdag den 27. februar i Ådum forsamlingshus.

Som en god indledning var foreningerne vært ved spisning og senere kaffe med brød.

Bestyrelserne for Ådum Forsamlingshus, Støtteforeningen for Ådum Forsamlingshus, Vindmøllefonden og Ådum Borgerforening holdt i nævnte rækkefølge deres generalforsamling.

Harald Olesen blev valgt som ordstyrer og sørgede for, at forsamlingen kom godt igennem formands- og regnskabsberetninger, valg og indlæg.

Farvel til formand i Borgerforening

Afgående formand Bjarne Thestrup

Afgående formand Bjarne Thestrup

Efter seks år i Borgerforeningens bestyrelse, heraf det sidste år som formand, ønskede Bjarne Thestrup at holde.

I sin formandsberetning understregede Bjarne Thestrup betydningen af sammenhold og frivillighed. Han nævnte som eksempel årets mange aktiviteter og opgaver så som den tilbagevendende skraldindsamling langs vejene, renovering af legeplads på Søndertoften, god bus-køreplan, udvalg til fundraising, Open by Night på Købmandstorv, Sct. Hansfest ved Teglværkssøen og julearrangementer.

”Vi har en god dialog mellem bestyrelse og borgere. Samarbejdskulturen fungerer på trods af afstande, ” sagde Bjarne Thestrup og opfordrede til overvejelse: ”Hvor kommer vi fra, hvilken tid er vi i nu, og hvordan bærer vi os ad i fremtiden?”

 

Den nye bestyrelse i Borgerforeningen

Den nye bestyrelse i Borgerforeningen

Poul Erik Vinding fremlagde og fik godkendt regnskabet med 7.432 kr. i overskud.

Der var genvalg til Kim Hedevang og Anker Nielsen. De to nye, som blev valgt ind, er Helle Bom og Narcis Damian.

 

Ådum Forsamlingshus er rammen om fire generalforsamlinger den 29. februar

Ådum Forsamlingshus er rammen om fire generalforsamlinger

Forsamlingshuset – et godt sted at feste

Forsamlingshuset i Ådum bruges ikke blot af lokale borgere, men har også ry som et godt sted at holde privat fest. Formanden Mikael Andersen nævnte, at der var bevilget penge fra søgte fonde, og de var brugt til nyanskaffelser: køleskab, udsugning, glas og service.

Peder Olesen fremlagde regnskabet med et årsresultat på 17.006 kr. Der var genvalg til Karin Sølvsten.

Fra Støtteforeningen nævnte Mikael Andersen, at den frivillige servering ved fester og opgaver ud af huset har været så stor en gevinst, at Støtteforeningen kunne overdrage 36.000 kr. til forsamlingshuset.

Vindmøllefond opfordrer til at søge

Fra Ådum Vindmøllefond, som støtter almen nyttige formål i sognet, opfordrede formanden Bjarne Thestrup til at søge og bruge muligheden. Ansøgninger behandles i april og oktober. Kasserer Jens Kristian Pedersen nævnte, at der er indestående beløb, som mangler at blive udbetalt.